مطالب ترجمه شده

 نمی‌توان انکار کرد که استعداد ریاضی یکی خاص‌ترین استعدادهاست.
سری مقالات 50 ایده روانشناسی-ایده بیست و دوم، هوش‌های چندگانه
830
یکشنبه 7 آبان 1396
 آزمون هوش گاهی فقط نشان می‌دهد که فرد چه‌قدر باهوش است، نه این‌که چه‌قدر هوش کسب کرده است.
سری مقالات 50 ایده روانشناسی-ایده بیستم، شما و IQ
3188
سه شنبه 2 آبان 1396
 در این مطلب توضیحاتی جامع در مورد جاندار تراژنی داده شده است.
دانشنامه زیست‌شناسی : جانداراران تراژن
4523
جمعه 28 مهر 1396