سردرود

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر سردرود

لیست مدارس
لیلا رازین
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی :4902
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
محمدرضا مرغدار سردرودی
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی :6030
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
زینب اصل عاقلی سردرودی
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی :6126
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
مهلا سادات عباسی
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی :5991
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
رقیه رضایی کجاباد
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی :6294
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
حسن خرسند
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی :5606
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
ثنا پورحسن پور
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی :5920
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
پرستو جهانگیری
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی :5773
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
فرشته الهوردیزاده
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی :6381
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
نوید مبصر سردرودی
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی :5470
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه امینی
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24