جلفا

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
فاطمه اشتری گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :5534
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
پانیذ ایرانی گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :5091
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
ثمین عبدالهی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :6012
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مهرانگیز احمدزاده
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :5058
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مبینا خدمتی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :5624
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
نفیسه مهرنیا
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :5002
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
آیناز مارالی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :6621
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
حدیث حیدری ورمزیاری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :5558
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مینا زینالی اقدم
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :5247
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
حدیث صادق پور علمداری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :4599
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
زهرا فرجی گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :5365
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
شقایق یعقوبی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :5057
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
زهرا حسن لو
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :5410
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
پانیذ دشتبان گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :4541
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
کوثر احمدی اقدم
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :5324
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
صبا خلفی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :5548
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
زهرا مصطفائی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :5979
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
پانیذ ایامی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی :4528
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24