مرند

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر مرند

لیست مدارس
ویدا قربانعلی زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5217
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
میرعلی کاظمی انامق
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5201
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
رضا احمدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4519
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علی رحمانی اصل
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5488
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
منصور سیری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5481
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیرحسین آقائی پور دستجرد
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5766
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مهدیه مهدوی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5543
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
سپیده امامی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6120
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
محمدامین حسن زاده یامچی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6283
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مهدی محمدی گوراند
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4827
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
زهرا علی گلعذاری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6024
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
پویا زنجیری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5522
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
آرمینا قاسم اقدم
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4710
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
اسماء صفی اقدم
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6195
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
لیلا غیورجدیدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5049
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
حدیث عباسی فر
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5787
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
مرتضی سلمانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5793
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
نیما حضرتی جدیدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5814
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
محمد امین خرازی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5613
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
سالار ولی نژاد
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5488
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
امیرحسین محمودی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4964
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علی نعلساز
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4876
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
اکبر سفر دوست
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5462
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مینا ریش سفیدانامق
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6213
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
مبینا پورکاج
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5091
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
فاطمه شتربان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5249
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
کوثر محمدی اکرم
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5857
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
زهرا شیخ پور
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5586
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
مریم قارداش زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6996
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
آیسا شوشتری ثانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5519
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
سیمین رمضانی تبریزی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5440
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
زهرا یاوری زنوز
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4902
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
اسماء آقائی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4720
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
سما فرشچی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5177
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
فاطمه داداشلو
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6063
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
فاطمه نیک مرام
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5293
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
مبینا پورباقر
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5844
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
کوثر حضرتی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6234
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
مائده خلیلی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5145
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
حسین افراز
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6369
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
احسان مرادی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4954
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علی ادیب
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5670
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
سینا طالبی اربطانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5372
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیرحسین کاظمی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5879
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علیرضا شیخلوی عتیق
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4665
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیررضا یوسفی مرند
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5164
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علیرضا طالب زاده آوان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6073
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
نیما جهدی انامق
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4784
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علیرضا پویا
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5354
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مهران محمدزاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5578
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
علی گلدوست دیزجیکان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5577
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
محمدمهدی موسی زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5344
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مجتبی فتاح پورمرندی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4931
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیررضا ولائی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6427
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
میرعلی طیب بناب
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4751
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
سید محمد سیدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6141
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
میرحسین مرتضویان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیررضا احمدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24