خوي

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر خوي

لیست مدارس
محدثه حمیده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6124
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
امیرحسین حیدرزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6186
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
مجتبی فرهادی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6544
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
لیلا باباپور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6325
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
علی جبارزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6143
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
سجاد قوجه لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6208
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
یگانه کاظم علیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :5565
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
امیرحسین لک‌‌
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :5823
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
فاطمه قاسم خانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6472
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
ابوالفضل رضائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6263
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
فاطمه احمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :5949
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
کیا بهرامی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6166
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
سینا یعقوب زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :5993
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
سهیل علمردانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :5637
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
فاطمه نقی لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :5889
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
محمد فیروزنیا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6440
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
عرفان رضائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :5853
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
الهه زارعی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6264
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
میرسینا سیدنجیب
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :5671
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
علی نورآبادی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6243
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
متین توفیقی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6066
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
نسترن آیرملوی قدیم
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6066
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
علی عظیمی مطلق
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6250
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
سینا جباری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :6324
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
علی فرشاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :5417
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
علی محمدی نیا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :5250
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
علی شاهباز
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی :5199
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24