اصفهان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
غزل شهسواری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :6155
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
فریماه نکویی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :5281
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
نیلوفر فرزام فر
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :6015
 
نمونه دولتي
اصفهان_ سید ساعد هاشمی
سونیا سید صالحی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :5406
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
کیمیا کیانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :6695
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
یاسمین گرامی زاده
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :5684
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
زهرا سادات علوی نیا
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :6076
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
عطیه مختاری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :6178
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
آنیتا پورابراهیم
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :6098
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
زهرا ساعتچی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :5671
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
الهه زمانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :6621
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
ملینا گیاه چین
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :6538
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
زهرا سعیدی دهکی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :5502
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
زهرا دهقانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :5771
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
ملیکا بانکی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :5565
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
مبینا متین پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :4777
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
راضیه امینی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :6548
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
زهرا یوسفی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :5922
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
مریم درویشی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :4076
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
صبا ابوطالبی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :5725
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
الهه مصدق زاده
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :6261
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
نازنین رجبی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :5448
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
پرنیان ملک زاده
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :6412
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
مطهره سلطانی رنانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :5871
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
سحر براتیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی :6293
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24