رامهرمز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر رامهرمز

لیست مدارس
علیرضا بایمانی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :5354
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
شایان فتحی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :6205
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
علی اکبری
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :4671
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
محمدحسین نجاتی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :5881
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
نازنین اصلانی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :4112
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
ساره بهبهانی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :6105
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
محمد اریایی فر
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :6432
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
وحید شیخ بارانی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :4458
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
روح الله حاجی زاده
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :4754
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
امیرحسین جهانگیری نژاد
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :4788
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
مهدی سروستانی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :6027
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
مریم مرادی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :5871
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
احمد پرخیده
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :4979
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
رضوان وهابی شکرلو
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :5063
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
حدیث چهرازی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :3899
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
شهروز جلالی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :4265
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
اناهیتا اباده
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :3917
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
رضا حبیب الهی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :5510
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
معصومه لرکی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :4661
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
هانیه اسیایی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :5378
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
علیرضا مکوندی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :4996
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
عرفان حاجی زاده
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :4902
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
فاطمه هرمزنژاد
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :5517
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
رضا حاجی زاده
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی :4788
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24