نورآباد ممسني

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
شایان گودرزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :6901
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
علی اکبری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :5607
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
پرنیان اسدی آرخلو
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :6611
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
فاطمه داودی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :5685
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
امیر حسین داودی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :5514
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
فاطمه السادات ابطحیان
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :6432
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
روح اله محمودی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :5933
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
امیرحسین عباسی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :6668
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
مهسا هرمزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :5822
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
علی یوسفی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :6519
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
ندا حیدری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :6360
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
آرین عباسی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :7078
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
فاطمه وزیری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :6795
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
لادن احمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :6041
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
امیرحسین محمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :6652
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
پرنیان جاودانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :6906
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سیدیونس علوی نژاد
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :5587
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
آیناز محمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :6013
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سامان رضائی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :4813
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
یکتا رحیمی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :5523
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
پرنیا بازیار
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :5900
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سیدامید طاهری زاده
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :5702
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
زهرا محمدی بیگدلی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :5579
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
عرفان امیری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :4319
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
مهدیه بازیار
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :4610
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
محمد هوشمندی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :4282
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
امیرحسین رستمی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :4634
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
علی بهروزپور
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :5029
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
محمد هدایت نژاد
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :5769
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
حمیدرضا محمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :4356
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
غزل اکبری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :5564
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
ساره سلیمانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :5658
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سیده هانیه قاسمی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :4718
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
محمدرضا کشاورزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی :5528
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24