سيب سوران و مهرستان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
فریبا سپاهان سومرزهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی :5494
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
آسیه محمودزهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی :4153
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
زهرا ریگی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی :4921
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
هما پوراحمدی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی :4902
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
زهرا کلکلی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی :4437
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
فاطمه گوری
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی :5038
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
سمیرا دهانی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی :4817
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
عاطفه سپاهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی :4727
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
الهام هیبت زایی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی :4087
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
زهرا زومکزهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی :4174
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24