قم

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
علی راستگو
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6024
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
پویا ده پرور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5545
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدسجاد سرودلیر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6444
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
آرمان ضیائی سی سخت
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6360
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
امیرحسین آقائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5261
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
امیدرضا توسلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5823
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدعرفان فرمانی انتظام
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5814
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
کیانوش عزیزی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5315
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
محمدمهدی توکلی منش
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5625
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدامین صادقی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6769
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
سبحان زمانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5522
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
سیدعماد آقائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6004
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
احسان الیاسی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5026
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
علیرضا عباسی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5973
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدمهدی اورعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5405
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علی خلجی نیا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6169
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
علی صنعتی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5694
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
سیدحسین چاوشی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :4828
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمدامین شکری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6189
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
احسان صدقی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6420
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
هادی غفاری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5206
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمد بابایار
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5721
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
علی کریمیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6361
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
شایان اعرابی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6212
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
سیدعلیرضا حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :4988
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علی گیاهبان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6729
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
بردیا رحیمی گائینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5727
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
مهدی پاینده نسب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6332
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
محمدحسین حامی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5224
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
امیرماجد رودسرابی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5815
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمدجواد وفائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6676
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
ابوالفضل سعادتمندان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5378
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
علی صفدری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5712
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
اهورا اسلامی فارسانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5082
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
سامان حیدری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5577
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علیرضا غلامی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6042
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
علیرضا احدی فر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :4910
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
امیرحسین بخشی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5351
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
محمدشایان سلیمی نیا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :4885
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
مهدی مرادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5007
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
کیان پیشوائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6230
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
سروش زیانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5241
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
محمدامین جانقربان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6069
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
پارسا هواسی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5878
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
معین زرین اقبال
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6547
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
حسین الوند
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5695
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
علی نداف نیا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :4611
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
علی کاتبی بناب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :4927
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
سیدمحمدحسین علوی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5499
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدحسین جنت پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5243
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدمهدی خیری مقدم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :4779
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
محمدحسین خدابنده لو
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5843
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمدمهدی پورحیدرشیرازی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :4930
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
سیدحسین بهاءالدینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6011
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
رضا بابائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5528
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علی اشگورلجی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6298
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمد زمانی فر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :4358
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
محمد یوسفی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :4697
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
علی شفیعی اقدم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5956
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
رضا قربانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5708
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
مهدی کشاورز
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5548
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمدحسین زرگر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :6358
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علی نبی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی :5528
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24