لردگان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
سیدمحمود حسینی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :6455
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
مهدی حسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :5299
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمد جواد کریمی منجرموئی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :6345
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
نگین نادری لردجانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :6282
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
علی محمد حسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :6004
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
مهدیه حسنی ساطح
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :6443
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
هاجر بابامیر ساطحی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :6377
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
عباس کریمی منجرموئی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :5385
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
حسن بویری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :6144
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
حسین محمدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :6427
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
سیده فاطمه حسینی منجرموئی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :5080
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
حمید رضا رحیمی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :5101
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فردین امیری نژاد
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :6394
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمد محمدی میلاسی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :5542
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فائزه اقبال سعیدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :6273
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
علی محمدی میلاسی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :5925
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
زهرا طهماسبی کهیانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :4296
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
نیلوفر موسوی بردبری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :5951
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مهدیه عسگری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :4362
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
سیدنیما حسینی لقا
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :4395
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
افسانه والاپوری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :4628
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مهدی اکبری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :6137
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
شقایق نوروزی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :5051
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
سینا منصوری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :4804
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
شیدا خلیل طهماسبی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :5117
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
آناهیتا بابامیر
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :6051
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
فائزه جلیل ناغونی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :4632
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
امیر حسین احمدی میلاسی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :5385
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فائزه کلواری جانکی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :5316
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
علی رئیسی شش بهره
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :5135
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
شاهین حسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :5859
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
نسترن شاه حسینی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :5962
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
حسین کریمی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی :4812
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24