ياسوج

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر ياسوج

لیست مدارس
علی رستگار
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :5830
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
زهرا چراغی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6337
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
الهه نیک مرام اصل
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6932
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
فاطمه جاودان پور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6752
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
رضا زارعی لنده
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6186
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
زهرا دارفرین
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :5725
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
سیاوش شفیعی بید شاهی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6583
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
محمد مهدی همتی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6532
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
مهدیه صناعی نژاد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6328
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
علی نجات پور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6532
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
اردشیر بوستانی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :5784
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
آمال نیکنام
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6002
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
علیرضا رمضانی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6352
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
امیرحسین انصاری
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :5600
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
رضا صیادیان سی سخت
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6958
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
دانیال لشکری
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :5834
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
احمدرضا زمانیان
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :5697
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
مهرزاد موسوی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :5889
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
رضا عبدالهی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6507
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
حسین نعمتی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :4808
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
سیدمحمدامین صدری
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :4644
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
سیدعلی حسین پور ده بزرگ
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6774
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
احمدرضا ارمغان نیا
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6651
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
امیرحسین زابلی زاده سی سخت
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :5707
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
مهدی رحمت زاده مقدم
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :5182
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
زهرا ملک پورمنصورخانی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6216
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
عباس یزدانپناه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6212
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
سیدمهدی میرمحمدی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :4292
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
احمدرضا عباسی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6456
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
مهشاد عبدی پور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :6117
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
محمدامین احسانی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :5964
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
محسن علی پور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :5775
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
امیرحسین امرانی مکرم
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :5415
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
آیدین کریمیان
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :5081
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
جلال شهبازی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :5800
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
سعید شریعتی تبار
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی :5423
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24