الوند

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
محمدرضا مرادی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :5926
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
امیرعباس رمضانی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :6470
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
درسا خداکرمی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :5876
 
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
مبینا حبیبی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :5828
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
کاظم نظری
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :5051
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
مهناز احمدی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :5252
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
دینا نوروزی حسن کیاده
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :6178
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
فاطمه زهرا پیش باز
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :5258
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
محمدپارسا مجیدی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :4400
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
توحید داداشی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :5533
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
امیرحسین ابراهیمی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :4478
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
سیدطاها کیائی خرارود
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :4404
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
امین رستمی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :5103
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
سحر خسروی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :5010
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
فاطمه مباشرامینی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :4902
 
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
فاطمه انوری
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :5535
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
فائزه غیاثوند
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :4533
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
مائده مینویی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :5024
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
فاطمه شهنازی دولتخانه
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :5131
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
حدیثه احمدی چهر
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :5078
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
عطیه رمضانی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی :4660
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24