خاتم

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر خاتم

لیست مدارس
مهدیه حیدری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :6604
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
آریا کریمی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :6008
 
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
عارف حیدری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :6134
 
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
عباس جعفری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :4051
 
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
علی دهقان چناری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :5604
 
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
سحر حیدری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :6208
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
سحر کشاورز
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :5229
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
فاطمه بابری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :5773
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
لیلا پورباقریان
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :4628
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
ملیسا حیدری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :4879
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
آیدا تقی زاده
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :4544
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
مهسا خبری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :6543
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
حمید رضا طاهری نژاد
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
سیده زهرا موسوی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :4693
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
مهدیه کرمی نیا
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :5873
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
فرزاد طاهری نژاد
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :5307
 
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
سکینه دهستانی هرات
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :4190
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
فاطمه دهقان هراتی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :5355
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
میترا وکیلی قاسم آباد
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :5692
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
فاطمه شکوفه
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :4659
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
سمانه هاشم آبادی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
فاطمه فاطمی نژاد
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :5936
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
رقیه دهستانی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :5236
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
فاطمه عبدانی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :4800
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
فاطمه وکیلی قاسم آباد
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :4918
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
مطهره صالحی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
هانیه عباسی نژاد
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی :4358
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24