تفت

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
حسین خیر اندیش
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :5457
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
فاطمه خیراندیش
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :6248
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
علی فلاح نژاد
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :5728
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
علیرضا طایفی نصرآبادی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :5679
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سراج الدین مالک افسر
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :5133
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
ارشیا ضیاالاسلامی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :5402
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
راضیه منصوری
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :5732
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
امیرحسین محسن زاده هدشی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :6450
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
علیرضا اسلامی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :5177
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
امین ملکوتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :6071
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
محمدرضا دهقانپور فراشاه
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :4951
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
آمنه صادقی صادق آباد
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :5703
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
علیرضا علی پور ثانی آبادی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :4246
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
محمد جواد رضایی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :4402
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
سید علی مجلسی نصرآباد
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :6146
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سیده سارا حسینی کهدویی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :5212
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
محمدطاها شبانی فراشاه
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :6239
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
مهدی فلاح
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :5235
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
سیدمهدی میردهقان
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :5561
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
زهرا حیدری تفت
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :5793
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
بهاره دهقانی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :6442
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
فاطمه فلاح تفتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :5693
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
علی پور فلاح تفتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :5169
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
زهرا دهقانی تفتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی :5692
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24