زرند

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر زرند

لیست مدارس
فاطمه محمدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :6359
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
ریحانه عسکرزاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :5948
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
زهرا نخعی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :5806
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان
نجمه خدائی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :5393
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
فرزانه عربپور
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :5909
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
فاطمه السادات عمرانی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :5862
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت