شهر قدس

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر شهر قدس

لیست مدارس
محمد حیدری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5844
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه حیدری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5411
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
نسیم عبداله زاده عنبران
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :6308
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدامین درویشی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5068
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
سعید پودینه
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5663
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه زهرا شیرازی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5569
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمد اصلانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5411
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
نرگس هاشمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :6798
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
افشین صدیقی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :6141
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه مهدوی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :6250
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
آرمان سعادت مهر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5182
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
شیوا سروی همپا
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :6206
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدیاشا استادیان کماعلیا
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5637
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
صبا ریاحی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5278
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مهسا دهقان توران پشتی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5056
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
ملیکا شیری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :4620
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
پوریا کرمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5645
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
امیرحسین نوایی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5162
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
کوثر ناصری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5672
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
ریحانه ظهرابی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5976
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
غزل عزیزی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5292
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مهیار اللهویری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5088
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مریم شهبازی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5276
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
زهرا دمرچیلو
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :4742
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
علیرضا خسروی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5577
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مهدیه هاشمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :4967
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
تینا لقمانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5516
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
آیدین عبدالله زاده
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5260
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
محمدمهدی قنبری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5174
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
آیدا عبدالله زاده
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5852
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
ارشیا شعبانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5701
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مهدی عذیری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5305
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
ابوالفضل اسدی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5962
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
حمیده نصیری خانیانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :4615
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدرضا شکری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5724
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
نرگس شاکر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5272
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
نجمه شاکر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5478
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
سارا جوانمرد
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :4634
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
فاطمه شهبازی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5201
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
فاطمه میرزایی فاقلو
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :4833
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
علیرضا یارمحمدتوسکی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5279
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مطهره احمدعموئی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5100
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدحسن عبدالهی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5049
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه خزلی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5579
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
امید ظروفی آذر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5549
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
سارا قاسمی زرگر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :5203
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
سپهر مریدی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :4821
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
حسین حسین نژاد
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی :4293
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24