تهران

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
محمدمهدی مطهر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6160
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
امیرحسین مالکی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5540
 
نمونه دولتي
تهران_ جاويدان - منطقه 6
عاطفه میرزاخانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6301
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
یکتا هاشمی سنجانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6240
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 1
نگار محمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6242
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 3
کانی خداویردی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6162
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 3
امیر محمد شرفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6983
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
امیر حسین شهابی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5747
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
محیا اورعی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4885
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 3
مهدی جمشیدفر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5758
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
آرمین ابوالقاسمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6330
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 4
محیا هنرمندی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6312
 
نمونه دولتي
تهران_ 1 فراست - منطقه
امیر حسین ملک نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6650
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 4
سید محمد داوودزاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5413
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
فاطمه طورانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6241
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
بهداد حسین احمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6219
 
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
سارا نصیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5839
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف - منطقه 5
دیبا عموزاده اهری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6289
 
نمونه دولتي
تهران_ ياس نبي - منطقه 7
سارا صائمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5922
 
نمونه دولتي
تهران_ 1 فراست - منطقه
نرگس دهائی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5934
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 3
زهرا کامران
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5644
 
نمونه دولتي
تهران_ 10 فرهنگ - منطقه
رضا غلامحسین پورشیخ تاج
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6262
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
زهرا ذکاوتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4506
 
نمونه دولتي
تهران_ فاطمه الزهرا(س) - منطقه 18
رها امیر والا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6433
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 2
صهبا پور محمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5791
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسي - منطقه 15
ماهان معتمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6696
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
مهرناز امیری کندری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6669
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 7
مهسا فیض آبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5404
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 6
غزاله محمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5593
 
نمونه دولتي
تهران_ شهيد باهنر - منطقه 15
حانیه بیک زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5862
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 2
آذین سجادی نسب
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5531
 
نمونه دولتي
تهران_ نيکان - منطقه 19
صوفیا طاهریان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5895
 
نمونه دولتي
تهران_ 1 فراست - منطقه
آرمین قاسمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6429
 
نمونه دولتي
تهران_ ابوعلي سينا - منطقه 4
آزاده عیدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5370
 
نمونه دولتي
تهران_ ياس نبي - منطقه 7
علی رفعت خواه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6258
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسي صدر - منطقه 1
مهسان قلمی باویل
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5969
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
مهشید ورمزیاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6316
 
نمونه دولتي
تهران_ فرزانگان - منطقه 2
فاطمه السادات عظیمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5883
 
نمونه دولتي
تهران_ 10 مکتب الاحرار - منطقه
نگین علی بخشی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4635
 
نمونه دولتي
تهران_ بشری منطقه 19
مبینا قربانی فریور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4553
 
نمونه دولتي
تهران_ نيکان - منطقه 19
محدثه معروفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6076
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 3
فائزه کریمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5794
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 18
زهرا پیرنیای دزفولی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4882
 
نمونه دولتي
تهران_ ياس نبي - منطقه 7
سحر اسلامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6280
 
نمونه دولتي
تهران_ 9 نظام مافي - منطقه
سارا اسلامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5914
 
نمونه دولتي
تهران_ 9 نظام مافي - منطقه
ریحانه قمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5975
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 3
امیرحسین حسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6002
 
نمونه دولتي
تهران_ امام حسین(ع)
مریم لطیف
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5004
 
نمونه دولتي
تهران_ هنرستان بتول آقامحمدی
امیرسالار حسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6115
 
نمونه دولتي
تهران_ امام حسین(ع)
سیده نرگس تباسیده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5889
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 18
زینب همتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5155
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 7
هانیا رجبی بیدانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5935
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 7
ستایش یوسفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5915
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
آیدا نوری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5400
 
نمونه دولتي
تهران_ هنرستان معصومیه - منطقه 13
نیلوفر مروتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5187
 
نمونه دولتي
تهران_ شهيد باهنر - منطقه 15
فاطمه اسدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5489
 
نمونه دولتي
تهران_ 14 مطهره - منطقه
شکیبا جعفری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5826
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسي - منطقه 15
ریحانه تهامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5927
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسي - منطقه 15
محمد مقدم
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5353
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید فرجی
محمد جواد قاضی خانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6064
 
نمونه دولتي
تهران_ علی محمدی
شیدا موحدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5749
 
نمونه دولتي
تهران_ نمونه دولتی حضرت زهرا (منطقه 6)
احسان حمیدیان اصل
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5756
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 4
ملیکا جعفری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6199
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 3
امیرحسین بدری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5559
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
سیده مریم حسینی یزدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6212
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف - منطقه 5
امیرمهدی حبیبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5819
 
نمونه دولتي
تهران_ علی محمدی
فاطمه بحری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6293
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف - منطقه 5
منیره فعال
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4962
 
نمونه دولتي
تهران_ 10 فرهنگ - منطقه
آذین محمدی وجین
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5935
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسي - منطقه 15
ملیکا چراغی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5553
 
نمونه دولتي
تهران_ فرهنگ مکتبی
پارمیدا محمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5213
 
نمونه دولتي
تهران_ هنرستان بتول آقامحمدی
ایمان ابوالحسنی طرقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6003
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 4
نیایش عبدالحمیدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6125
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 1
هانیه شوهانی نیا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6320
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 1
احمد رضا شجاعی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4931
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع) - منطقه 12
آیدا نعمتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5630
 
نمونه دولتي
تهران_ 10 فرهنگ - منطقه
سارا رمضانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6723
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
عرفان معینیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5815
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابي - منطقه 14
نازنین زهرا سلطانی ها
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5657
 
نمونه دولتي
تهران_ 14 مطهره - منطقه
کیان ایزدمهر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5525
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابي - منطقه 14
شفا سهرابی مجد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5495
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 6
ساغر توفیقیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5610
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 3
زهرا ترقی خواه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6233
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 2
احسان نادری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5956
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 3
تارا فرهمند
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5535
 
نمونه دولتي
تهران_ هنرستان معصومیه - منطقه 13
کیان نورزاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4366
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
محمد عرفان علی نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4478
 
نمونه دولتي
تهران_ ابوعلي سينا - منطقه 4
محمد رضا شرافتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6315
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسي صدر - منطقه 1
سینا دشتی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6375
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 3
محمدامین خادمی مژده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5524
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
ساینا لسان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6560
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 3
رسا قربانعلی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6303
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 8
سیده مهسا موسوی آقبلاغی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6002
 
نمونه دولتي
تهران_ بشری منطقه 19
فرزانه رجب طلب ازگمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4817
 
نمونه دولتي
تهران_ 10 فرهنگ - منطقه
محمد حسین باقری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5967
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 4
مهدی الهیاری قلعه جوقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5667
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
معصومه بارانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5864
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 18
محمدحسین شکیبا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6083
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 10
حسین رم یار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5444
 
نمونه دولتي
تهران_ شهيد احمدي روشن - منطقه 7
غزال شرافت
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6118
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
سایه عسگری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5552
 
نمونه دولتي
تهران_ 1 فراست - منطقه
شقایق یعقوبی علیرائی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5120
 
نمونه دولتي
تهران_ نيکان - منطقه 19
سینا گنجی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6060
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 10
رومینا تقوی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5800
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف - منطقه 5
محمدرضا مافوقی نمین
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5702
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابي - منطقه 14
مبینا خان محمد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5486
 
نمونه دولتي
تهران_ 14 مطهره - منطقه
سیدآرمین میرفلاح
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6998
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
محمدمهیار اخلاقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6102
 
نمونه دولتي
تهران_ علی محمدی
محمدارین حسنی خواه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5701
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
امیربهراد آتشی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5879
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
آیسا میرزایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6603
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف - منطقه 5
سید پویان رجبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5996
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع) - منطقه 12
علیرضا زیرک
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6782
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
عرفان پاسبان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5673
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
مبینا طالبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4993
 
نمونه دولتي
تهران_ 14 مطهره - منطقه
سارا اکبری خرم
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6264
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 7
مریم عسگری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6615
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
علی قاسمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4709
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع) - منطقه 12
ثنا محمودیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6277
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 6
حسین خباز
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6704
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
سیده هستی آشنا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5356
 
نمونه دولتي
تهران_ علامه حلي - منطقه 13
ستایش رضایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6455
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
شیدا شیخ
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5535
 
نمونه دولتي
تهران_ علامه حلي - منطقه 13
سارینا هاشمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5385
 
نمونه دولتي
تهران_ 9 نظام مافي - منطقه
آتنا منازاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6336
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 2
مصطفی بارونی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4645
 
نمونه دولتي
تهران_ نمونه تهرانی مقدم - منطقه 14
امیر حسین اسکندری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6499
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 3
امیر عباس نوش افرین
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6341
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسي صدر - منطقه 1
زهرا جراحی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6512
 
نمونه دولتي
تهران_ ياس نبي - منطقه 7
مهدی برخورداری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5409
 
نمونه دولتي
تهران_ شهيد احمدي روشن - منطقه 7
آرش روحانیان رشت آبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5844
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع) - منطقه 12
آیدین تجریشی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6324
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
سیدامیرحسین میرپور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6846
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
مهدی افخمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5411
 
نمونه دولتي
تهران_ جاويدان - منطقه 6
محمدصادق خواستان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5426
 
نمونه دولتي
تهران_ شهيد چمران - منطقه 10
آرش سلیمی آشتیانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6141
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
ابوالفضل برزگر بفروئی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5405
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
فاطمه پوراسماعیلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5127
 
نمونه دولتي
تهران_ فرزانگان - منطقه 2
مبینا حبیب وند
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5196
 
نمونه دولتي
تهران_ آزادگان - منطقه 1
فائزه زایر نصرت آباد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5596
 
نمونه دولتي
تهران_ فاطمه الزهرا(س) - منطقه 18
فاطمه سلیمانی مامالو
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5699
 
نمونه دولتي
تهران_ نيکان - منطقه 19
آیدا کارگر برزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4921
 
نمونه دولتي
تهران_ ياس نبي - منطقه 7
آیدا احمدی فر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5596
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
سیده هستی بنی مهد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5128
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 3
محدثه سلیمانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4881
 
نمونه دولتي
تهران_ فاطمه الزهرا(س) - منطقه 18
نگار پاییزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5204
 
نمونه دولتي
تهران_ فاطمه الزهرا(س) - منطقه 18
فاطمه قنبرعلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5288
 
نمونه دولتي
تهران_ 9 نظام مافي - منطقه
امیرحسین فامیل روحانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6393
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع) - منطقه 12
کیمیا ملازاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5421
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 6
مهدی رحیمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5584
 
نمونه دولتي
تهران_ جاويدان - منطقه 6
محمدرضا جواهری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5855
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
امیرعلی رعیت پیشه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :4875
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
هانیه یوسفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5009
 
نمونه دولتي
تهران_ 1 فراست - منطقه
ضحی صامعی بالا عباس آبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6404
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 2
کیمیا یزدان پرست
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :6107
 
نمونه دولتي
تهران_ امام محمدباقر(ع) - منطقه 4
مبینا گلک خیبری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی :5568
 
نمونه دولتي
تهران_ 14 مطهره - منطقه
صفحه 1 از 5 1 2 3 4 5 >
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24