کنکور 98

نورآباد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96 شهر نورآباد

لیست مدارس
نیما نورعلی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی :5578
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
امیر ملکی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی :5145
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی