بروجرد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96 شهر بروجرد

لیست مدارس
پارمیدا امجدی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6438
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
امیر والا نصرالهی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6697
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
زهرا ملا آقایی روزبهانی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5975
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
محمدامین گودرزی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6509
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
حسام الدین غلام پور
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6398
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
امیرحسین م بیرانوند
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5950
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
عرشیا دانش
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6194
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
پرشان روزبهانی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4912
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
ملینا ذاکری خطیر
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6319
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
آریان شهبازی امرائی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5302
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
نجمه طاهری بروجردی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5906
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
روژان قادری
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6679
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
آرتین رازجو
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5729
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی