تبريز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 95 شهر تبريز

لیست مدارس
اسماء براهین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5498
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
متین نصیری بهروز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6035
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
کیا فریدطالب نیا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5636
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علی باغبان پیرایش
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5771
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
عطا کاظم زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5651
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
پرهام زادشم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5414
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
جواد سقایی بلغاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6314
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سیده سحر فاطمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6229
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
حامد فتحی خیرآباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6145
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
عرفان علی زاد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5405
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سما اسدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6297
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
فرزاد تقی نسب
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5425
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مسعود ترهنده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5152
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
سیده پریسا سیدعلوی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5532
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
مسعود طهماسبی فرد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6240
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ایلشن تقی زاده توفیقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5717
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
پریسا درویشی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6343
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
آیلین الفت غازان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5493
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
محمد محمودپور اذغان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5833
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
محمدرضا صادقی نهر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5372
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
زهرا چیت ساز دهخوارقانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6594
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
علی رضایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5189
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
میلاد شربتی اقدم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5887
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
رضا اطهاری ملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5554
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سیده ندا حسینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5296
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
زهرا ستاری فروغ
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6126
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
ثمین مراتبی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5676
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
علی حسین محمدپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6132
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
حسین جهانگیروند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5708
 
نمونه دولتي
اسكو_ المهدی اسکو
آرزو النجقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5202
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
علی ناظری هفدران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5145
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
آیناز خانی لاریجان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4915
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
زهرا زارعی چنزق
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5622
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
ابراهیم قهرمانی دهبکری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5515
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
فرید مظلومی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5222
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
آرمین محمدی درخشی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6149
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سیامک ملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5712
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
پویا ممی خانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5311
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
عطا میرزا علیلو سعید آباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5179
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
رادین کیایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5980
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
هامون میر عباسوند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6133
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
ارشیا کاویانی تبریز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6157
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سینا نوروزی خلیف
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5940
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
کاوه وحیدی آذر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5381
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
حمیدرضا هدایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5237
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیررضا سلطانپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5960
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیررضا سیدحسنلویی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5276
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
میرامیرحسین شایان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5840
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهرشاد شه منظری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4815
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
احسان صاغری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6106
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علی صبری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4576
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
محمد صمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5868
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
میرحامد علوی نامور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5291
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علیرضا علیزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5539
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
هادی علیزاده زنوزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5012
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیررضا آذری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5959
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
اشکان آریز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6043
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
عرفان احمدی تیکمه داش
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5172
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
علیرضا تقوی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5632
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
آرمین اصل فارغ
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5130
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سعید اکرمی یوسف آباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5928
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
یاشار جوادی جهانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5835
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
امیر رضا جهانگیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5939
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
علی اهل حکم آباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5605
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
محراب حسن پور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5882
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سینا ایواز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5320
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
احسان حقایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5586
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
عطا الله حیدری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5624
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
آرمین بخشعلی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5911
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
محمدامین بشیریان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5909
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
پویا خدادادی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5783
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیر بی باک
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5104
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سالار رزمی بی شک
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5502
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
علی ترابخانی نوشهر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5834
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهران داوران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5656
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیر حسین ساتری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5675
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
ارشیا دانشیان مقدم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5712
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهران سالک مقصودی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5395
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیر دانش فرد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5457
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
شایان سالک مهدوی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5229
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
زهرا روستا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5557
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
حمیدرضا روستا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6039
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
سماء قربانی گل زاری نژاد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6369
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
معصومه کاظمی کجاباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5428
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
سینا بهنود
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6099
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
سیده سارا داورپناه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6218
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
آیسان محمودی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5359
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
مهدی درخشان سفیدان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5739
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
امیررضا فرحبخش
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5999
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
سحر سلیمانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6105
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
علی فرج الهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5716
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
پریناز عیدی دیزجی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6479
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
علی بزازی خیابان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5886
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
عرفان صدیق نجاتی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4967
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
حسین دهقان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6402
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
فاطمه فدایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5944
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
فرهاد نوروزی زاده بلالی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5748
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
نرمین فتحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6140
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
زهرا انصاری ساتلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6242
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
ریحانه رجبی اسفنجانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6167
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
صبا شیردل
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6225
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
فاطمه صدیقی زکلوجه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5654
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
سید آرمین حسینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5360
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
الیار قربانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5263
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیررضا اسحقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6377
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
دانیال خورشیدی خیاوی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5296
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
متین دهقانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5477
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
محمد فرامرزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5846
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
زهرا خانشی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6300
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
نوید نوحه خوانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5272
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
بابک خلیلی پور فرشیاف
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5998
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
روژینا عبدالحسین وند فانید
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5695
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
طلا اکبری حقرو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6119
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
امید پازیگودوستعلی پوردهخوار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6001
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
الناز قلی پور خلیلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6331
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
امین امینی حقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5347
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه امینی
فاطمه فرج زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6068
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
علی جعفری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5173
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
هادی کاردان یامچی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5611
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
زهرا داودی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5864
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
آترین طوفانی کلیبر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5879
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
فرید امدادی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6077
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
امیرحسین آقاپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6083
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
مهنا حدادی اسفهلان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5728
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
سیده الینا اکبری اسکویی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6232
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
حمیده یاری آبش احمدلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5984
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
پارسا جعفری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5937
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
آرمین پورعبدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5954
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
آیگین عبادی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6321
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
امیررضا صادقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5782
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
زهرا باقری رحیمی نژاد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6337
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
شایان سیفی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6271
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پریناز منتخبی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5467
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
احمدرضا زارع پورنبیل
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5033
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
محمدسینا افروغ
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6380
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سینا ساعی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5478
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
مبینا پور قهرمانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6422
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
دنیز اجاق زاده بهروز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5425
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
پریسا سلمانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6365
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
محمدرضا یوسفی قراملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5900
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
عطا پورالوار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6290
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
علی مهدی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5476
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
بابک خداپرست حقایقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5641
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
محمد احسانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5509
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
علیرضا حسینی زاده گوگجه سلطان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5773
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
رقیه حسین پور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6285
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
نیلوفر حسین پور شجاع
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6230
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
سبا محمودی پور اولی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5760
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
سیده زینب رضایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5217
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
فاطمه رضایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5785
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
نوید هاشمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5616
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
نازیلا علیزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5901
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
نگین علوی متین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5645
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
پریا توکلی قاضی جهانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6324
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
زهره شکوری دیزجی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5795
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
مایده نجات
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5775
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
صفحه 1 از 3 1 2 3 >