کنکور 98

جنگل

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 95 شهر جنگل

لیست مدارس
فایزه دست نشان
نهم - جنگل
میانگین تراز کانونی :3581
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان