چرام

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 95 شهر چرام

لیست مدارس
نرگس اکابری
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :5982
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
امیر محمد یاوری
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :6884
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
سید امیر رضا موسوی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :6047
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
مریم سادات موسویان
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :5790
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
علی رضا دشت پور
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :5652
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
محمدامین بهره یی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :5430
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
زینب مرادی نژاد
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :5545
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
مهدیه کاظم نیا
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :5398
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
شبنم مکرم
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :5552
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
فاطمه آذر
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :5288
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
زهرا محمودی زاده
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :5284
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فاطمه تقی زاده
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :5608
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
پریا احمدی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :5135
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
یاسمن خلیل پور
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :5920
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
حمید رضا تقوی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :4843
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
امیررضا نوروزی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :5249
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
فاطمه بخشایی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :4617
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
علی تقی زاده
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :5119
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فاطمه مرادی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی :5008
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24