شهرضا

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94 شهر شهرضا

لیست مدارس
محمدرضا اكرمى ابرقويى
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی :6232
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
عليرضا ميرزابه
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی :6419
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای