كامياران

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
سینا ابراهیمی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4842
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
هیوا فیضی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :5394
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه1
آرینا ابراهیمی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :5390
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
شکیلا صفایی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4553
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
سنا اسدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :5349
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
دلنیا کریمی پور
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4750
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
هیرو کمانگر
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :5256
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
سمیه یوسفی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :5560
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
آیدا صادقی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4602
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
هانیه نعمت
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4789
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
آرش محمدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4810
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
شایان مرادویسی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4908
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
سیده اسرا حسینی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4662
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
سید سینا حسینی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4698
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
سارو فاتحی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4214
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
آرمان ابراهیمی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :5421
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
آیدا مرادی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :5192
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24