ايلخچي

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
سیده کوثر درشکه ساز
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5821
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
مهدی باستانی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :6722
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
اسكو_ شهید مصطفی خمینی اسکو
سانیا قیومی ایلخچی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :6066
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
علی غلمانی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5517
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
اسكو_ شهید مصطفی خمینی اسکو
محمد غلامی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :6090
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
اسكو_ شهید مصطفی خمینی اسکو
هستی هادی ایلخجی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5657
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
هلیا حق شناس
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5693
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
مبینا طالب زاده ایلخچی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :6049
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
محمدمهدی کریمی پور
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :6709
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اسكو_ شهید مصطفی خمینی اسکو
شمیم ایرانخواه
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :6470
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
رضا مولوی ایلخچی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :6208
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اسكو_ شهید مصطفی خمینی اسکو
عسل مرادی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5918
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
مبینا گزیرنژاد
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5992
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
هستی عطاییان ایلخچی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :6050
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
محدثه عزیزی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :4832
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
عسل طالب زاده
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5568
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
نیلوفر چوپانی ایلخچی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5396
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
فرانک چوپانی ایلخچی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5450
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
ثمین ذاکری
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5667
 
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
امیررضا قادرزاده
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5335
 
نمونه دولتي
تبريز_ اسکو_شهید مصطفی خمینی_اسکو
مبینا فاضلی ایلخچی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5418
 
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
یلدا داودی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5108
 
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
تبسم قسمتی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :4777
 
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
سوین انوری ایلخچی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :4566
 
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
سپهر آذری ایلخچی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5746
 
نمونه دولتي
تبريز_ اسکو_شهید مصطفی خمینی_اسکو
الهه خلیلی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5505
 
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
رضا شفیعی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5540
 
نمونه دولتي
تبريز_ اسکو_شهید مصطفی خمینی_اسکو
زهرا حقیقی ایلخچی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5813
 
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
ملینا سیفی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5106
 
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
سمیه اصغری اربط
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی :5382
 
نمونه دولتي
ايلخچي_ جامی
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب