استهبان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
نیما مدحت
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :5721
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
امیر پیراسته فر
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :6191
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
محمد قریحه
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :6686
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
فاطمه نامی زاده
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :5534
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
استهبان_ شهید مطهری
امیرحسین حسنی نژاد
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :6022
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
علی ایزدی
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :6652
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شيراز_ شهيد دستغيب1
محمدسجاد رستگارمند
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :6179
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
سید علیرضا زمردیان
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :5943
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
سیدکامران تقوی
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :6460
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
امیرحسین نورانی آزاد
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :5525
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
امیراحمد کشاورز رونیزی
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :5399
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
کیارش روی گر
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :6036
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
محمدرضا هاشمی
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :5374
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
مهدی زارع
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :4702
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
فائزه شاهسونی
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :6314
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
فاطمه قنبری
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :6182
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
استهبان_ شهید مطهری
الهه حسینی
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :6368
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
استهبان_ شهید مطهری
سید آریا آگنج
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :6063
 
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
بهاره نصراله زاده
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی :5438
 
نمونه دولتي
استهبان_ شهید مطهری
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24