نهبندان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
علیرضا نیک بخت
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :6406
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
نهبندان_ شهیدبهشتی
جواد بافنده
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :5840
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نهبندان_ امام حسین
سارینا فیروزی
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :5582
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
نهبندان_ فرزانگان
یحیی شکرگزار
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :5435
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نهبندان_ امام حسین
امیرحسین فرخ فال
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :5166
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نهبندان_ امام حسین
رویا فریدهاشمی
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :5793
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
نهبندان_ فرزانگان
سیده فاطمه سیدی
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :5040
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
نهبندان_ فرزانگان
احمدرضا رمضانی
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :6159
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
نهبندان_ شهیدبهشتی
محسن هاشم زهی
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :5614
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نهبندان_ امام حسین
فاطمه نیکرو
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :6182
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
نهبندان_ فرزانگان
فاطمه زهرا نیکرو
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :6370
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
نهبندان_ فرزانگان
محمدمهدی خزاعی بورنگ
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :5866
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
نهبندان_ شهیدبهشتی
کوثر هاشم زهی
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :5513
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
نهبندان_ فرزانگان
ابوالفضل کوهی نژاد
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :5179
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
نهبندان_ شهیدبهشتی
محمدمهدی هاشمی نژاد
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :4889
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نهبندان_ امام حسین
زهرا نیکرو
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی :5424
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
نهبندان_ فرزانگان
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24