نوشهر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
مصطفی رمضانی
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی :5733
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
رقیه رامین فر
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی :6896
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
امیرحسین قیدی
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی :5658
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
سینا حیدری
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی :5764
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
سیدپدرام میرمطهری
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی :5885
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
سیدمحمدرضا حسینی
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی :6339
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
چالوس_ شهیدبهشتی
مرتضی مختاری فر
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی :5793
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
عرفان شکرالهی صورتی
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی :5423
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
امیرمهدی مصطفائی
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی :5262
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
فاطمه افشاران
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی :5794
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب