چمستان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
فاطمه اسدپور
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6419
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مهدیه اصغری
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :5708
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
نور_ خدیجه کبری
محمد سلطان احمدی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6758
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
نور_ شهیدبهشتی
محمدحسین علائی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6494
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
نور_ شهیدرضااسلامی
ایلیا رستمی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6639
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
نور_ شهیدبهشتی
مریم آفریدون
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6685
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نور_ خدیجه کبری
ابوالفضل عباس پور
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6841
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
نور_ شهیدبهشتی
مبینا سلحشور
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6600
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
نور_ خدیجه کبری
محمدجعفر عباسپور
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6193
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
نور_ شهیدرضااسلامی
ابوالفضل ایزدی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6056
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نور_ شهیدرضااسلامی
فاطمه زهرا کلیج
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6052
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
نور_ خدیجه کبری
محمدرضا کیان فر
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6631
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
نور_ شهیدبهشتی
سعید نائیجی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6801
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
نور_ شهیدبهشتی
فاطمه علیزاده
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :5835
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نور_ خدیجه کبری
امیررضا کثیری
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6334
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نور_ شهیدرضااسلامی
فاطمه زهرا صدفی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6069
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
زهرا رستمی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :5765
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نور_ خدیجه کبری
امیرحسین داودی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :5687
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نور_ شهیدرضااسلامی
فاطمه اکبری
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :5977
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
زهرا حسن پور
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :5815
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نور_ خدیجه کبری
آیدا یوسفی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6436
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نور_ خدیجه کبری
سید مهدی حسینی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :5231
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نور_ شهیدرضااسلامی
فاطمه جلالی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :5970
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نور_ خدیجه کبری
مهنا توکلی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6022
 
نمونه دولتي
نور_ خدیجه کبری
نگار خطیبی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :6624
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
محمدعرفان رمضانی اصل
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :5359
 
نمونه دولتي
نور_ شهیدرضااسلامی
مبینا حسن زاده
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی :5939
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب