بهشهر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
دل آسا برهانی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :6873
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
زهرا عموزاد مهدیرجی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :7109
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
آتوسا تقی پور لمراسکی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :6352
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
آرمان باقری
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :6603
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
بهشهر_ شهيد بهشتي (طلايه داران )
پرنیا علی پور تروجنی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :6710
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
مریم پناهی پور
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :5885
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
سارا قاری رستمی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :6598
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
محمد امین احمدی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :6513
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
بهشهر_ شهيد بهشتي (طلايه داران )
رها محمود جانلو
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :6628
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
موژان امیدی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :5820
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
فاطمه یوسفی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :5872
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
نرگس کریملو
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :6468
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
سروش سا لمی رستمی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :6714
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بهشهر_ شهيد بهشتي (طلايه داران )
آرین کشمیری
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :6801
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بهشهر_ شهيد بهشتي (طلايه داران )
نیکتا رادمهر
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :5637
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
محمد ماهان ابوالحسنی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :6517
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
بهشهر_ شهيد بهشتي (طلايه داران )
آرین شیر دست
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی :5147
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
بهشهر_ شهيد بهشتي (طلايه داران )
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب