چالوس

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
مهتا مشایخ کندسکلا
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :6348
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
چالوس_ فاطميه
رایان صبور مهاجر
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :5326
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
متین باقریان لمراسکی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :6670
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
چالوس_ شهیدبهشتی
سارا احمدتبارطوری
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :6480
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
پرنیان بیگ لریان
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :6478
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
ارد وحید
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :5532
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
محمدمهدی شمس ناتری
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :6581
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
حسین کسائی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :5833
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
فاطمه شهرستانی فر
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :6146
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
محمدمهدی پورزال
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :6235
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
درسا هیئتی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :5702
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
چالوس_ فاطميه
کیمیا هرسیج
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :6574
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
هستی جلالی کندلوس
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :5952
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
چالوس_ فاطميه
آرین بیشه
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :5620
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
محمد شریفی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :5449
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
نگین مهرنیا
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :5987
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
چالوس_ فاطميه
سینا ساجدی خانیان
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :6086
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
یاسمن کوروش نیا
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :5185
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
چالوس_ فاطميه
امیررضا حبیبی گیلاکجانی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :6379
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
ارمان رودکی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :6149
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
چالوس_ شهیدبهشتی
عرشیا بائی لاشکی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :5607
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
محمدباقر فقیه عبدالهی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :5813
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
مارال قنبری سعیدآباد
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :6164
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
مهتاب شهیدی کسمایی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :5348
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
علی جهاندار لاشکی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :5865
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
چالوس_ شهید بهشتی
محمداسماعیل قطبی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :5687
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
چالوس_ شهيدرجائي
صبا شهیدی کسمائی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی :5437
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
چالوس_ فاطميه
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب