قائم شهر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
سیده فاطمه موسوی چاشمی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6574
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
فاطمه هاشم پور
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6516
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
امیر رضا ابراهیم پور
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6352
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید مهدوی
محمد محمدی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6880
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
امیرحسین دلاوری
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6588
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
بردیا فرزاد
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6361
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید مهدوی
کیمیا بصیرت
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :5512
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید بهداشت
پارسا حاجی پور
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6271
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
دانیال نعمتی میدانسر
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6340
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید مهدوی
آرین قانعی شهمیرزادی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :5909
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید مهدوی
مانی فلاح اسکندری
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6585
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
فاطمه حسن پور امیری
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6966
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
رضا بنداد کرمانی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :5833
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
سینا وحدانی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6634
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
آنوشا شیخی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :5813
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید بهداشت
پانیذ مرادی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6185
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید بهداشت
فاطمه نقی پور
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6543
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
حسام قربانی پاشاکلائی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6754
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید مهدوی
علیرضا نعمتی قرا
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :5820
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید مهدوی
شکیبا کاظمی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :5936
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
فاطمه سلیمانی خوئین مطلق
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6470
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید بهداشت
ریحانه نوروزی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :5901
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
سید نوید قاسم پوری
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6664
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
امیررضا حبیبی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :5710
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید مهدوی
احسان ززولی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6120
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید مهدوی
مهرناز میرزائی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :5626
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید بهداشت
هلیا فرهانی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :5960
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید بهداشت
زینب ززولی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6468
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید بهداشت
سیده فاطمه زهرا رسولی رستمی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :5933
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید بهداشت
حسین صادقی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6068
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید مهدوی
آرتین هارطونیانس
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6552
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید مهدوی
شادان اسمعیل زاده مجاوری
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :5736
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید بهداشت
پارسا میربابائی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :5475
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید مهدوی
پیمان سلیمانی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6010
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید مهدوی
هلیا عباس زاده نمینی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :5778
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید بهداشت
سید ابوالفضل عمادی گاوردی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی :6210
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید مهدوی
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24