آشخانه

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
مریم هنرمند
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5882
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آشخانه_ نجابت
شکیبا غلامعلی پور
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :6780
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سید هادی هاشمی نژاد
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :6727
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
یگانه نوری
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5299
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
آشخانه_ نجابت
نیلوفر مرادی
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :6647
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آشخانه_ نجابت
ستایش قنبری
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5610
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آشخانه_ نجابت
ابوالفضل قادری
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5241
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آشخانه_ پژوهش
امیرعلی جهان تاب
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5515
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آشخانه_ پژوهش
مهدی حقایقی
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :6065
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
کارن حسینی
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5741
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آشخانه_ پژوهش
نگار جمالی
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5641
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آشخانه_ نجابت
ابوالفضل ایمنی
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5040
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آشخانه_ پژوهش
ابوالفضل باقری
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5265
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آشخانه_ پژوهش
ستایش ثاقبی
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5911
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آشخانه_ نجابت
محسن حمیدی
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5901
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
مهدی رحیمی
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :4851
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آشخانه_ پژوهش
فاطمه نوری
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5232
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آشخانه_ نجابت
فاطمه آذرنوید
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :4949
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آشخانه_ نجابت
مهدیسا مجردی
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5547
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آشخانه_ نجابت
محمد فرخ فال
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5022
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آشخانه_ پژوهش
ابوالفضل یعقوبی نژاد
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :4814
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آشخانه_ پژوهش
علی ابراهیمی
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5845
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آشخانه_ پژوهش
علیرضا ایزدخواه
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :4772
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آشخانه_ پژوهش
محمد رنجبر
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :5737
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
آشخانه_ پژوهش
مهسا رحمانی یزدی
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :4684
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
آشخانه_ نجابت
سروش اسفندیاری
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :4685
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
آشخانه_ پژوهش
معصومه خلاقی حجی کاهو
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :4837
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
آشخانه_ نجابت
امیرحسین جهانی
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی :4286
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
آشخانه_ پژوهش
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب