بندر گناوه

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
امیر عباس جوهری
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :5046
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
بندر گناوه_ علامه حلی
مهسا امیری
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :6182
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
بندر گناوه_ فرزانگان
زینب زارعی
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :5811
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بندر گناوه_ فرزانگان
دل آسا داودی
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :6560
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بندر گناوه_ فرزانگان
علیرضا داریویی
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :5405
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بندر گناوه_ علامه حلی
مهدیه حیدری
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :6402
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بندر كنگان_ فرزانگان
نرجس خواجه گیری
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :5882
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بندر گناوه_ فرزانگان
سیدمحمدحسین کاظمی
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :5716
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بندر گناوه_ علامه حلی
زهرالسادت کاظمی
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :5694
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بندر گناوه_ فرزانگان
مهدی عباسی
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :5467
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بندر گناوه_ علامه حلی
هانیه حاجی زاده
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :5382
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بندر گناوه_ فرزانگان
دنیا علیپور
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :6338
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بندر گناوه_ فرزانگان
حیدر خاوری
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :4824
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
بندر گناوه_ علامه حلی
فاطمه عربزاده
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :6343
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
بندر گناوه_ فرزانگان
علی مرادی
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :5461
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
بندر گناوه_ علامه حلی
پرستو خدری
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی :5706
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
بندر گناوه_ فرزانگان
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب