خلخال

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
سارا حیدری
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :6792
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
حلیا حمامی
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :6144
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
خلخال_ معصومه
مریم محمود پور
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5339
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
خلخال_ معصومه
محسن سواد پور
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5878
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
ایلیا ثبوتی
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5876
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خلخال_ چمران
هدیه ثیابی هشتجین
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5087
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خلخال_ حضرت معصومه
فاطمه تبریزی چلنبر
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5778
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خلخال_ معصومه
زهرا شهریور
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5509
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خلخال_ حضرت معصومه
آرین یعقوبی
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5040
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خلخال_ شهید چمران
امیر مسعود یوسفی
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :6007
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خلخال_ شهید چمران
سیده سارا اذری
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5981
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خلخال_ حضرت معصومه
امیر عباس تیموری
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5583
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خلخال_ شهید چمران
امیر رضا بستانی املش
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :6231
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خلخال_ شهید چمران
مبینا شکری
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5472
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خلخال_ حضرت معصومه
امیر محمد مرادی
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5487
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خلخال_ شهید چمران
نرگس قربان زاده
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :6000
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خلخال_ معصومه
سارا شیخی
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5612
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خلخال_ حضرت معصومه
امیر محمد نوروزی
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5421
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خلخال_ شهید چمران
محمد محمودی
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :4732
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خلخال_ شهید چمران
آرمان بازیار طوالش
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5452
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خلخال_ شهید چمران
ملیکا نوری
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5247
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خلخال_ حضرت معصومه
مبینا بکائی
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5016
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خلخال_ حضرت معصومه
زهرا ساجدیان
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :4969
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خلخال_ حضرت معصومه
مهدی وکیلی
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5858
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خلخال_ شهید چمران
پوریا خدابخش
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :6321
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خلخال_ شهید چمران
فاطمه علی زاده
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5262
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
خلخال_ حضرت معصومه
امیر رضا عزیزخانی
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5984
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
خلخال_ شهید چمران
سید محمد باقر خلخالی
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :4836
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خلخال_ شهید چمران
ساغر حسن پور
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5522
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خلخال_ حضرت معصومه
امیر محمد بهزادی
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5520
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
خلخال_ شهید چمران
آنیا قلی زاده
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5801
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
خلخال_ حضرت معصومه
علیرضا ترابی
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5653
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
خلخال_ شهید چمران
مریم جوادرحیمی هراباد
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5420
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
خلخال_ حضرت معصومه
نفیسه نوری
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5714
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
خلخال_ حضرت معصومه
امیر حسین مسیب پور
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :4823
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
خلخال_ شهید چمران
مبینا اسمعیل زاده
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5428
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
خلخال_ حضرت معصومه
الناز کاظمی
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :6094
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
خلخال_ معصومه
پرنیان میکائیل زاده
ششم دبستان - خلخال
میانگین تراز کانونی :5410
 
نمونه دولتي
خلخال_ معصومه
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب