سرخس

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
محمدحسین جهان تیغ
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :5293
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
سرخس_ پویا
فاطمه الزهرا آگاهی
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :6117
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
سرخس_ مهدیه
محمدجواد بختیاری
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :5273
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
سرخس_ پویا
مهدیه علمیرزایی
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :6356
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
سرخس_ مهدیه
حدیثه راهدار
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :6513
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سرخس_ مهدیه
مهرآنا رزم آور
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :6462
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سرخس_ مهدیه
سارا ایمان طلب
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :5480
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سرخس_ مهدیه
مهدی سهامی
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :4948
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سرخس_ پویا
ساجده سهامی
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :5306
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سرخس_ مهدیه
کیانا فیروزه
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :5892
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سرخس_ مهدیه
یاسمن اردوئی دولتی
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :5931
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سرخس_ مهدیه
ساجده برهانی
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :6025
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سرخس_ مهدیه
معراج انصاریان
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :4912
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سرخس_ پویا
سیده فاطمه حسینی ثالث
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :5443
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سرخس_ مهدیه
زهرا سالاری مقدم حسینی
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :6016
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
سرخس_ مهدیه
اسما کوهکن
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :5068
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
سرخس_ مهدیه
یاسین رهسپار
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :5516
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
سرخس_ پویا
مهدیار اکراد
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :6502
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
سرخس_ پویا
ابوالفضل سررداس
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :5584
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
سرخس_ پویا
محمدصالح سندگل
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :6011
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
سرخس_ پویا
محمدامین علمیرزایی
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :5016
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
سرخس_ مهدیه
ندا قندی مطلق
ششم دبستان - سرخس
میانگین تراز کانونی :5476
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
سرخس_ مهدیه
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24