نيشابور

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
رضا بازوبندی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6464
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
نجمه سادات موسوی عمادی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6233
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
مهدی شمس آبادی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :4797
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
زهرا عزیزآبادی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6415
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
سیده سارینا حسینی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6130
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
متین میرزا بیاتی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6654
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
ابوالفضل خرمی نژاد
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :5792
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
کیانا ابوترابی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6374
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
مبین برزگری
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6268
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
ابوالفضل کابلی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :5645
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
ابوالفضل اقبالی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6264
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
سپهر قرشی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6630
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
سیدمحسن دلبری
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6225
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
پوریا شهبازی نیا
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6062
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
ابوالفضل نفتی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6324
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
محمدمهدی قربانی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :7003
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
آرمان انجیدنی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6541
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
فاطمه ستاری
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6121
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
کیارش اخوان صدر
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6748
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
محمد سخدری
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :5818
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
امیررضا سخدری
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :5204
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
یاسمن چمبری
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6445
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
زهرا دشتکی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6496
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
فاطمه عادلی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6057
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
محمد خدابخشی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6729
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
کسری همت
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :5896
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
فاطمه عابدی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6187
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
فرشته سادات موسوی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :5492
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
فائزه سادات موسوی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6149
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
آتنا سحرخیزان
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6045
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
بهار قاضی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :5671
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
شهره سپهریان
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :5614
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
نیما زروندی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :5760
 
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
یاسمین پورسعید
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :5902
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
حانیه پولادی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6335
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
پریسا حیدری
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6136
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
مرتضی محمدیان
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :5931
 
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
سجاد گلقندشتی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :5813
 
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
امیررضا خداشناس
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :6197
 
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
محمدایلیا مرشدلو
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی :5897
 
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب