قزوين

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
ریحانه نیکخواه نسب
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6406
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
کوثر حسینی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :5082
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
محمدرضا رستمی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6525
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
ریحانه چمنی فرد
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6266
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
متین شفیعی ثابت
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6697
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
درسا قربانپورنوشری
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6368
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
شهرزاد مهرپرور
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :5773
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
سالار دادرس
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6719
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابایی
مهدیه یزدانی ویلنی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6072
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
امیرحسین کاظمی فر
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6626
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابایی
ریحانه جوزی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6447
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
متینه جوان بخت میاندهی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6204
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
امیرعلی کریمی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6069
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابایی
نازنین زهرا معبودی تمای
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :5763
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
پارسا رضائی سارسری
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6947
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابایی
سبحان مرادی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6073
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
کمیل رمضانی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6712
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابایی
امیرمهدی اسماعیلی صیقلدهی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6572
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابایی
امیرصدرا رحیمیان آزاد
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6301
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
نوید فاضلی کبریا
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6412
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابایی
فاطمه باریک بین
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6645
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
زهرا کردلویگانه
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6149
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
مهفام رحمانی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6027
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
محمدحسین پورطاهری
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6602
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
سیدعلی آبفروشها
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :5791
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابایی
حسین آهنگ
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6894
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابایی
سیدامیررضا تقوی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :5673
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
محمدمهدی نوروزی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6972
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابایی
نیوشا قاسمی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6321
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
محمدرضا درگاهی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6677
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابایی
عسل جهان بخشی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6000
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قزوين_ انديشه سبز
امیرحسین یارمحمدی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6129
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
شکیلا تهرانی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6387
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
محمدحسین عزیزی اجیرلو
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :5800
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
قزوين_ نبي اكرم
مریم میرزاحسینی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6048
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
علیرضا عابدینی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6246
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابایی
مبینا آرمان نسب
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی :6118
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
قزوين_ انديشه سبز
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24