تفت

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
سید امیرمحمد خالویی تفتی
ششم دبستان - تفت
میانگین تراز کانونی :6151
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
تفت_ ملاصدرا
سجاد فلاح نژاد
ششم دبستان - تفت
میانگین تراز کانونی :5761
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
تفت_ ملاصدرا
محمدعرفان زارع
ششم دبستان - تفت
میانگین تراز کانونی :6008
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
تفت_ ملاصدرا
محمد مهدی فلاح تفتی
ششم دبستان - تفت
میانگین تراز کانونی :6687
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
تفت_ ملاصدرا
فاطمه زاده فراشاهی
ششم دبستان - تفت
میانگین تراز کانونی :5902
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
ابوالفضل دهقانی تفتی
ششم دبستان - تفت
میانگین تراز کانونی :5671
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
تفت_ ملاصدرا
حسین محامدی
ششم دبستان - تفت
میانگین تراز کانونی :6377
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجید مرشد یزد
سید عرفان رضویان
ششم دبستان - تفت
میانگین تراز کانونی :5681
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
تفت_ ملاصدرا
ابوالفضل فلاح تفتی
ششم دبستان - تفت
میانگین تراز کانونی :6169
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
تفت_ ملاصدرا
امیرحسین ایران دوست
ششم دبستان - تفت
میانگین تراز کانونی :5601
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
تفت_ ملاصدرا
ابوالفضل قانع
ششم دبستان - تفت
میانگین تراز کانونی :6049
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
تفت_ ملاصدرا
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب