اسدآباد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
امیرحسین عزیزی صفر
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5811
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید رنجبرزاده
کیمیا صالحی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :6051
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید خزائی
آنیتا صوفیانی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :6758
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
علی نظری رافع
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :6247
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید رنجبرزاده
سیده الناز سجادی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :6429
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید خزائی
زهرا علیخانی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5691
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید خزائی
محدثه رشیدی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5689
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید خزائی
ریحانه کریمی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5864
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید خزائی
محمدعرفان خدابنده لو
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5634
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
امیرمحمد مرادخانی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :6195
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید رنجبرزاده
محمدعلی مکاری
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5864
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید رنجبرزاده
مهدیه شفیعی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5940
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید خزائی
نیما سلطانی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5654
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید رنجبرزاده
امیر عباس قهرمانی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :6439
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
یکتا خزائیان
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5988
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید خزائی
امیر رضا حیدری
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5624
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید رنجبرزاده
آرام جنتی محب
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5283
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید خزائی
پارسا شمسی منصف
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :6740
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
پارسا بابا مرادی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :6071
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید رنجبرزاده
محسن هوشمندی شفیق
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5959
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید رنجبرزاده
علیرضا زارعی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5889
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید رنجبرزاده
غزل نظری وثوق
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :6139
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید خزائی
علی مجیدی شادان
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :6821
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
سوگند ترابی روشناس
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :6016
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
ابوالفضل حسینی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5301
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید رنجبرزاده
امیر رضا افراسیابی تاز
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :6152
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید رنجبرزاده
آرینا سهیلی راد
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5534
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید خزائی
زهرا زیوری کبیر
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :4469
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید خزائی
غزل مولائی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5759
 
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید خزائی
ابوالفضل سرخوش
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی :5978
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب