كامياران

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
مبینا ابراهیمی
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی :6002
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
ژوانا یوسفی
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی :6424
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
مانی علیخانی
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی :5837
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
شایان مرادی
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی :5985
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
اسرا ندیمی
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی :5360
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
محمد آرین مظفری
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی :6281
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
رضا سجادی نژاد
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی :5532
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
ماهان ابراهیمی
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی :5675
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
کارو مرادویسی
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی :5657
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
مهدی محمدیان
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی :5762
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
آرمین گودرزی
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی :5295
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
پارسا فاتحی
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی :5805
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه 1
آرتین محمدی
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی :4947
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
سحر صادقی
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی :6080
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
ریبین یارویسی
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی :5548
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24