سقز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
نسار امینی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6353
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
میساء محمدی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6247
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
ماهک ساسانی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5762
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
نارین اردلان
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5763
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
رومینا الهیاری
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5667
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
آروین کشاورز
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5443
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سقز_ ادب
نیکا یونسی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5713
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
آلاء قادری
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6474
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
رزا صدقی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5190
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
فاطیما دیباوند
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5506
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
کاوان کریمی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6146
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
آویسا دنیائی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6119
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
سیده هلیا هادی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6562
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
عسل وثوقی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5470
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
آیناز سیدقادری کانی سهراب
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5783
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
صدف عبدالهی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6341
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
سارینا رضایتی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6604
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
سارو رحیمی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6182
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
مهسا احمدزاده
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6078
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
هلیا یاسینی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5490
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
ثناء فرزام نیا
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5964
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
یاسین بابائی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6096
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
ژینا احدپور
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5386
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
سیده سارینا کریمی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6148
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
ژینا کرماجی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5747
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
سیدمیدیا حیدری
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5831
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سقز_ ادب
صدف کناره
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6481
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
بهراد بابائی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6706
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
روژینا طاهری
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6083
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
بشرا شاه نسخه
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6593
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
که یلان جمال زاده
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5952
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
آرینا خداکرمی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5772
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
پیشوا رضائی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5414
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
آریسا کریمی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :6355
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
سابات مهران
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5131
 
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
عاطفه ابوالمحمدی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5415
 
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
مهشید محمدی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5503
 
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
روژین امینی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5398
 
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
الینا صالحیان
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5267
 
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
پیام شکراللهی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی :5466
 
نمونه دولتي
سقز_ ادب
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب