مريوان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
سهند صنعتی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :6359
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
مريوان_ پیشگامان
یاسین حیدری نسب
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :5434
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
مريوان_ پیشگامان
اوین محمودی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :5954
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
مريوان_ عفاف
زانا مکاری
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :6230
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
مريوان_ پیشگامان
سیده ویانا حسینی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :6724
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
مريوان_ عفاف
راژان صالحی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :5825
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مريوان_ پیشگامان
محمد هیژا رضایی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :6095
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مريوان_ پیشگامان
نوید حسینی نژاد
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :5417
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مريوان_ پیشگامان
مصعب آفتابی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :5811
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مريوان_ پیشگامان
رضا شهبازی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :6746
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مريوان_ پیشگامان
سبا پرتوی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :6271
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
مريوان_ عفاف
ساریه مرادی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :6445
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
مريوان_ عفاف
متین محمودی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :5820
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مريوان_ پیشگامان
اسرا هدایتی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :5558
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مريوان_ عفاف
هوراز ویسی پناه
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :5795
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مريوان_ پیشگامان
سیدساسان مرادی شریف
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :5830
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مريوان_ پیشگامان
هلیا محمودی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :6780
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
مريوان_ عفاف
پرهام یوسفی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :5760
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
مريوان_ پیشگامان
نیان رشیدی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :5249
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
مريوان_ عفاف
آرین صادقی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :5614
 
نمونه دولتي
مريوان_ پیشگامان
رونیا محمودی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی :6121
 
نمونه دولتي
مريوان_ عفاف
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب