كردكوي

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
نرجس تیموری
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :6453
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان بندر تركمن
سید پرهام حجازی
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :6153
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
بندرگز_ نمونه دولتي ايرجي
ملیسا منوچهری
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :6585
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان بندر تركمن
سیده آذین مداحی
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :5558
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
كردكوي_ وحدت
آیلین شیرخانی
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :5823
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
كردكوي_ وحدت
زهرا طالبی
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :6254
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان بندر تركمن
فاطمه زهرا مهدان
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :5871
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان بندر تركمن
معین کمی
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :5899
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتي امام حسين
سید ماهان نصیری
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :6127
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
امیرعباس آشنا
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :5375
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بندرگز_ نمونه دولتي ايرجي
هانیه هانیه کر
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :5893
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان بندر تركمن
ماهان پهلوانی
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :6376
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
گونای ساتلخی
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :5725
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
كردكوي_ وحدت
مائده هوشمند
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :5940
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
كردكوي_ وحدت
اامیررضا میقانی
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :5231
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بندرگز_ نمونه دولتي ايرجي
فاطمه سلمانی
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :5872
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان بندر تركمن
محمد نوید چرکزی
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :5906
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتي امام حسين
سیده سها مسلمی
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی :6736
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان بندر تركمن
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب