مينودشت

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
سپهر ممشلی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6499
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :89
تيزهوشان
گنبد_ شهید عسگری
مائده ممشلو
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6636
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه نیکان
اشکان بهشتی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :5596
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
گنبد_ شهیدعسگری
فرزانه کوهی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6433
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
گنبد_ فرانگان
محمد شفیع پور
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :5636
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی علامه طباطبایی
زهرا ممشلی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6362
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه نیکان
گلسانا کشاورز
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6870
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
سجاد بارانی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6557
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی علامه طباطبایی
مریم وزیری دوزین
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :5812
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه نیکان
امیرحسین حسینی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6465
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
گنبد_ شهید عسگری
محمدمهدی بارانی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6605
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
گاليكش_ شهید آزادیخواه
فاطمه کوهی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :5804
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه نیکان
نازنین سادات موسوی رشتی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :5822
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
سیده فاطمه موسوی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6751
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
ثمین سنجه وینی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6212
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
گنبد_ فرانگان
متین وزیری دوزین
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :5633
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی علامه طباطبایی
فائزه میرزایی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6787
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
امیرمحمد کرامت لو
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :4358
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی علامه طباطبایی
کوثر ساسانی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :5767
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه نیکان
غزل تمجیدی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :5573
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه نیکان
فاطمه فرامرزی دوزین
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6026
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
مریم نیکنام فر
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6052
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
نازنین قره چماقلو
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6074
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
تانیا باقری
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6333
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
فاطمه کوهی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :5709
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه نیکان
مهدیس قزلسفلو
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6208
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
نرگس علی زاده
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6648
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
گنبد_ فرانگان
مهدی مصطفی لو
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6244
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی علامه طباطبایی
متین قزلسفلی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :5305
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی علامه طباطبایی
ابوالفضل حدادی دوزین
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :4969
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی علامه طباطبایی
علی کوثری نیا
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :5110
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی علامه طباطبایی
زهرا سرایلو
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6408
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
محمدامین بهشتی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :4846
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی علامه طباطبایی
مریم هلاکو
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :5807
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه نیکان
محمد عادلی
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :5769
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی علامه طباطبایی
المیرا گلی دیزج
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی :6275
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه نیکان
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب