اليگودرز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
محمد رضا احمدی
ششم دبستان - اليگودرز
میانگین تراز کانونی :6208
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
اليگودرز_ شهید توکلی
آریان سرلک
ششم دبستان - اليگودرز
میانگین تراز کانونی :6282
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
اليگودرز_ شهید توکلی
رخساره محمودی
ششم دبستان - اليگودرز
میانگین تراز کانونی :6500
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اليگودرز_ پروین اعتصامی
یزدان ایمانیان
ششم دبستان - اليگودرز
میانگین تراز کانونی :5587
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اليگودرز_ شهید توکلی
فاطمه سرلک
ششم دبستان - اليگودرز
میانگین تراز کانونی :6547
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اليگودرز_ پروین اعتصامی
محمدرضا گودرزی
ششم دبستان - اليگودرز
میانگین تراز کانونی :6446
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اليگودرز_ شهید توکلی
علیرضا احمدی
ششم دبستان - اليگودرز
میانگین تراز کانونی :5525
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اليگودرز_ شهید توکلی
مهدی سمیعی
ششم دبستان - اليگودرز
میانگین تراز کانونی :6115
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اليگودرز_ شهید توکلی
مهدی محمودی
ششم دبستان - اليگودرز
میانگین تراز کانونی :5725
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اليگودرز_ شهید توکلی
شیدا امیری
ششم دبستان - اليگودرز
میانگین تراز کانونی :6898
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اليگودرز_ پروین اعتصامی
محمد امین شهروسوند
ششم دبستان - اليگودرز
میانگین تراز کانونی :5889
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اليگودرز_ شهید توکلی
ابولفضل نوری بسحاق
ششم دبستان - اليگودرز
میانگین تراز کانونی :5866
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
اليگودرز_ شهید توکلی
فاطمه آذر خوش
ششم دبستان - اليگودرز
میانگین تراز کانونی :5971
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ پروین اعتصامی
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب