كشكوئيه رفسنجان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
علی کرمی رحمت اباد
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی :6608
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید اسدی
محمدمهدی خونچمن
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی :6187
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید اسدی
ساجده درویشی
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی :4939
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
امیرمحمد رفیعی زاده
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5752
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
عارفه زینلی
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5274
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
حدیث رمضانی زاده
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5810
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رفسنجان_ پروین اعتصامی
یسنا دره کردی
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5582
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
رفسنجان_ پروین اعتصامی
محمدجواد باقری
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی :6006
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
رفسنجان_ مجتبی اسدی
محمدجواد رزانی
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی :4390
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید اسدی
مبینا شمسی زاده راویز
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی :6431
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
رفسنجان_ پروین اعتصامی
محمدحسین زین الدینی
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5846
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24