كامياران

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 95

لیست مدارس
هومن ایوانی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4699
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
آرزو فریدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :5441
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
پریا حمدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4556
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
سعدی مردوخی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4505
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
شکیلا رحمانی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :5293
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
محمد عزیزی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :5324
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
میلاد برومند
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :5702
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
صفورا ویسی هشلی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4603
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
پدرام قبادی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :5772
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
آمانج مردوخی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4861
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
هیمن محمدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :4677
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
شکیلا امانی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :5283
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
زانکو درویی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی :5666
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24