استان مورد نظر شما

تعداد بازدید :1784939


قبولی های تیزهوشان استان آذربايجان شرقي (1148)
نگىن السادات مظلومى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
ساىه زنوزى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
كيميا بهفرد
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
صدرا كمالى علمدارى
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
فاطمه محسن زاده
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
اميرمحمد حمزه
مرند
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
فرداد فاتح
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
شهريار ولى اهرى
اهر
تيزهوشان
علامه حلي
بهاره طهماسبى زاده
هشترود
نمونه دولتي
اسوه
محمدرضا فاتح نژاد خواجه
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
نازگل شكرى
تبريز
نمونه دولتي
معراج
آيلين اژدرزاده اسكوئى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
نسيم توكلى اسكوىى
اسكو
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
مائده سرورى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
آرين سرابى نژاد
سراب
نمونه دولتي
محی الدین عربی
اميرحسين اولادغفارى
مرند
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
الهام وطن خواه
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
شوكا جوادى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
ليليا علمدارى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
نگار پنبه
ميانه
نمونه دولتي
آزادگان
سيد آرمين ختمى نسب
سراب
نمونه دولتي
محی الدین عربی
سپهر رستمى
اهر
تيزهوشان
علامه حلي
سهيل رحمت فام
بناب
تيزهوشان
علامه طباطبایی
عسل افتخارى تركمبور
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
مهديه سعيدى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
جواد فرجى باويل عليائى
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
مهدى طالب پور
هشترود
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه5
امين عين الهى مقصودلو
تبريز
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
مهرناز سعيدى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
مهدى قربانى ثانى
مرند
نمونه دولتي
نمونه دولتی فجر
حانيه ناشير
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
افضل حامدى ايلخچى
اسكو
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
سينا سطوتى هريس
تبريز
نمونه دولتي
استاد شهریار
امير رضا ملا قصاب باغميشه
تبريز
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
لينا دژم پور
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
الهه مطىع دىزجى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
محمد سيداحمديان
تبريز
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
آنىتا موسوى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
عطا رهبرى فرزو
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
هادى اميرهوشنگى
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
مهشيد جلالى فر
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
زهره جوان
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
متين حسين پور
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
حسين ولى زاده حيدرلو
تبريز
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
مينا بوداغى ديزجى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
مهديه شاهدى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
اميررضا حسن زاده
اهر
تيزهوشان
علامه حلي
زهرا شكورى ديزجى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
سيد رادين سيد قادرى
تبريز
نمونه دولتي
شهيد فهميده
آيلين افروزكار
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
مليكا مهرگان فر
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
حميد رضا عليزاده
هشترود
نمونه دولتي
شهید باهنر
مجتبى جاودانى
مرند
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
محمدامين هاشم نژادسراجه لو
اهر
تيزهوشان
علامه حلي
مهلا وجدانى
ملكان
تيزهوشان
فرزانگان
سلوا محمدى قاضى جهانى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
سينا رضاپور
تبريز
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
عسگر خلفى كشكى
مرند
نمونه دولتي
نمونه دولتی فجر
مهيار امجدى
تبريز
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
مهدى تابستانى
مرند
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
مريم زينالى
تبريز
نمونه دولتي
الزهرا
زهرا قديمى اول
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
امير فتاحى سراسكانرود
هشترود
نمونه دولتي
شهید باهنر
مريم اقبال
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
اسماء سلطانى
تبريز
نمونه دولتي
معراج
پوريا عمولر
تبريز
نمونه دولتي
كمال ناحيه 4
شاهين رشيدى
مرند
نمونه دولتي
نمونه دولتی فجر
محمدرضا عبدل همايونى
بناب
تيزهوشان
علامه طباطبایی
آيلار رحمتى غازانى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
سروين پوركيوان نور
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
مير اسلام مير على زاده
مرند
نمونه دولتي
نمونه دولتی فجر
كوثر عالى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
مرىم ملكى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
مليكا مجيدزاده
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
نازىلا زارعى
تبريز
نمونه دولتي
معراج
مهدى نزهتى ملكى
ملكان
تيزهوشان
علامه طباطبایی
آرينا نورعليزاده ميانجى
ميانه
تيزهوشان
فرزانگان
آرتاش مختارى حبشى
تبريز
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
امير محمد پرهيزگار
هشترود
نمونه دولتي
شهید باهنر
ميررضا كاظم پور
مرند
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
امير كريم على حسينى
مرند
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
حسام سلطانى اشرفى
تبريز
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
اميرحسين همايونفر
اهر
نمونه دولتي
نمونه باهنر
مينا خادم حسينى خامنه
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
سعيد توفيق ريحانى
اهر
تيزهوشان
علامه حلي
آرميتا علمشاهى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
حنانه غفارى غازانى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
مهدىه على زاده
تبريز
نمونه دولتي
معراج
سينا علميه
تبريز
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
امير عابدى
اسكو
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
اميررضا سلمان نژاد
تبريز
نمونه دولتي
پروفسور هشترودي ناحيه 3
اميرحسين زيركى
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
حسام رنجبر فتحى
تبريز
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
آيلين حمام چى نو
تبريز
نمونه دولتي
معراج
امين طهماسبى
ميانه
تيزهوشان
علامه امینی
فاطمه قانع زاوشت
بناب
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه رحيمى
هشترود
نمونه دولتي
اسوه
سحر اصغرى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
سنا افسونى
تبريز
نمونه دولتي
معراج
سياوش شيوا
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
آرمان كرباسى
مرند
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
فريناز سعادتى
تبريز
نمونه دولتي
معراج
سينا احمدنژاد سردرودى
تبريز
نمونه دولتي
پروفسور هشترودي ناحيه 3
سهىلا رهبر قناعتى
تبريز
نمونه دولتي
معراج
آرمان رئيسى
تبريز
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
محم حسين اسد زاده قلعه
تبريز
نمونه دولتي
پروفسور هشترودي ناحيه 3
حنانه ايمانپور
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
محمد سينا غفارى مرند
مرند
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
فرزانه بالائى
تبريز
نمونه دولتي
فاطميه
پروين ناصرى
شبستر
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
مهسا زينالى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
نگىن فرج پور
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
امير حسين فرقانى
سراب
نمونه دولتي
محی الدین عربی
رضا خيالى
بناب
تيزهوشان
علامه طباطبایی
سلوا باقرى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
عطا ممدوح وزيرآبادى
تبريز
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
ثمىن فرىس
تبريز
نمونه دولتي
معراج
يزدان افشارى ايلخچى
اسكو
نمونه دولتي
شهید مصطفی خمینی اسکو
حديث سرافراز
تبريز
نمونه دولتي
معراج
حسام كرم پور
تبريز
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید